WC1GS1 1 GANG SWITCH-1 WAY
WC1GS1 1 GANG SWITCH-1 WAY

Tk.700

AVAILABLE

WC1GS2 1 GANG SWITCH-2 WAY
WC1GS2 1 GANG SWITCH-2 WAY

Tk.870

AVAILABLE

WC2GS1 2 GANG SWITCH-1WAY
WC2GS1 2 GANG SWITCH-1WAY

Tk.1,010

AVAILABLE

WC2GS2 2 GANG SWITCH-2 WAY
WC2GS2 2 GANG SWITCH-2 WAY

Tk.1,075

AVAILABLE

WC3GS1 3 GANG SWITCH-1WAY
WC3GS1 3 GANG SWITCH-1WAY

Tk.1,470

AVAILABLE

WC4GS1 4 GANG SWITCH-1WAY
WC4GS1 4 GANG SWITCH-1WAY

Tk.1,685

AVAILABLE

WCTS TELEPHONE SOCKET
WCTS TELEPHONE SOCKET

Tk.870

AVAILABLE

WCTVS TV SOCKET
WCTVS TV SOCKET

Tk.870

AVAILABLE

WCDS DATA SOCKET
WCDS DATA SOCKET

Tk.940

AVAILABLE

WCBP BLANK PLATE
WCBP BLANK PLATE

Tk.625

AVAILABLE

WCDPS20 20A DP SWITCH
WCDPS20 20A DP SWITCH

Tk.1,210

AVAILABLE

WCDPS45 45A DP SWITCH
WCDPS45 45A DP SWITCH

Tk.1,410

AVAILABLE

WCDBS DOOR BELL SWITCH
WCDBS DOOR BELL SWITCH

Tk.705

AVAILABLE